Generalforsamling 2022: Indkaldelse

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling iflg. vedtægterne Mandag 30. maj 2022 kl. 15.00 på Alléen 7a, 4180 Sorø Dagsorden iflg. vedtægterne: Valg af dirigent og referent Fremlæggelse af formandens beretning samt godkendelse heraf Fremlæggelse af bestyrelsens hensigtserklæring samt godkendelse heraf Fremlæggelse af regnskab samt godkendelse heraf Fremlæggelse af budget samt godkendelse heraf Fastsættelse af kontingenterFortsæt læsning “Generalforsamling 2022: Indkaldelse”

Balletforening Danmark er en realitet

Vedtægterne er underskrevet og vi er i gang! 🤩 En kort præsentation af stifterne: Balletunderviser, pædagog Sofie Blond, underviser på Balletskolen i Næstved og Børneballetten i Sorø Journalist, cand.mag. Søren Dam Nielsen, indehaver af Kompagnonerne.dk, herunder trænings-sitet IntelligentFitness.dk Balletcoach og projektleder, korrespondent Charlotte de Neergaard, udvikler af BalletFitness-systemet og underviser i voksenballet i Sorø BalletforeningFortsæt læsning “Balletforening Danmark er en realitet”

For godt et år siden fandt en høring sted i Folketinget – den skulle sætte mere fokus på bevægelse i skolen

Måske denne høring kunne have resulteret i oprettelsen af lokale arbejdsgrupper i kommunerne med repræsentanter fra vidt forskellige grene af bevægelsesområdet – også ud over idrætsområdet, som jo ikke er den eneste tilgang til bevægelse der eksisterer? Men det skete som bekendt ikke. Vi har en enkelt folkeskole i landet – og den er enddaFortsæt læsning “For godt et år siden fandt en høring sted i Folketinget – den skulle sætte mere fokus på bevægelse i skolen”