Vi hjælper balletfællesskaber

Balletforening Danmark - stangskole voksenballet

Få jeres balletfællesskab på landkortet 👇

Balletforening Danmark - byoversigt

Medlemsrekruttering

Vi hjælper jer med at få flere deltagere via gratis og automatiseret booking af prøvetimer.


Balletforening Danmark

Eksponering

Vi hjælper jer med eksponering og PR, så jeres fællesskab synliggøres i jeres nærområde.


Udstyr

Vi hjælper med at skaffe barrer og finde træningssteder med spejle og velegnet gulvkonstruktion og -belægning.


Balletforening Danmark

Undervisere

Vi skaber kontakt til velkvalificerede balletundervisere og arbejder for høj faglighed inden for balletundervisning.Sådan bliver I effektivt eksponeret

Der er tre vigtige redskaber, du skal kende, hvis du – med en minimal arbejdsindsats – vil have succes med at eksponere jeres balletfællesskab online samt få flere deltagere:

1) Eksponering på Google (klik og læs mere)
OPRET VIRKSOMHEDSPROFIL: Det er vigtigt at være til stede på Google, hvis man vil findes online, fordi næsten alle bruger Googles søgemaskine. Derfor – som det første efter du har etableret jeres netværk (fx stiftet en forening eller grundlagt en danseskole) – bør du oprette en virksomhedsprofil på GoogleMyBusiness med en fysisk adresse for jeres træningssted. Hvis du/I ikke (endnu) har et lokalt træningssted, så angiv by eller serviceområde, for Google elsker lokaliteter – og det betyder, at jeres fællesskab nemmere bliver fundet, når folk søger på fx ballet + jeres bynavn.

OPRET “PRODUKTER”: Samtidig er det en god ide, at du opretter de aktiviteter, I tilbyder (fx hold), som “produkter”. Google tilbyder en “produkthylde” – dvs. en produktkategori, hvorunder de enkelte produkter oprettes med beskrivelse, pris og ikke mindst link til jeres tilmeldingsside (læs mere nedenfor) så dem, der ønsker at deltage, let og hurtigt kan tilmelde sig. Googles “produkthylder” fungerer samtidig som en fin, samlet aktivitetsoversigt, som du kan linke til fra jeres tilmeldingsside (læs mere nedenfor).

OPRET “BEGIVENHED”: Du får også mulighed for at oprette begivenheder, indlæg og gode tilbud (samme funktioner som på Facebook). Jo flere af Googles faciliteter, du bruger, jo længere op i søgeresultaterne kommer jeres profil, men pas på, at du ikke drukner i arbejde med at oprette opslag, der ikke bliver set eller ikke har et formål. Evt. kan du overveje også at oprette en side på Facebook til disse opslag – men her er det altså kun medlemmer af Facebook, der kan tilgå indholdet, modsat Google, hvor alle kan se det.

En god ide er dog at oprette en Google-“begivenhed”, der dækker hele jeres aktive sæson (fx fra 1. september til 30. juni). Så længe begivenheden er aktiv, kommer den op i Googles søgeresultater. Indholdet i begivenheden kan være generel info om jeres sæsonaktiviteter med et samlet kalenderoverblik (hvis I laver kalenderoverblikket i billedformat – fx jpg – kan I samtidig bruge det som billede til begivenheden – og samme billede kan genbruges til en evt. Facebook-side). Hvis I linker til denne Google-“begivenhed” fra jeres tilmeldingsside (læs mere nedenfor), giver det samtidig et godt kalenderoverblik.

Interaktion med ekstern tilmeldingsside:
GoogleMyBusiness giver også mulighed for gratis at oprette en mini-hjemmeside under den samme konto, som du bruger til at oprette jeres virksomhedsprofil, produkter og begivenhed (se ovenfor). Det er nemt at gøre, men har blot den mangel, at den ikke tilbyder en tilmeldingsmulighed, så dem, der finder jer, let kan tilmelde sig jeres fællesskab/aktiviteter. Derfor kan I ikke undvære en ekstern tilmeldingsside (læs mere nedenfor) som supplement til en GoogleMyBusiness-konto. Men det smarte – og tidsbesparende – er, at både jeres “produkter” (fx jeres hold og aktivitetsoversigt) og “begivenhed” (fx jeres kalenderoverblik) oprettet på GoogleMyBusiness genbruges – via links – som base for indhold på jeres tilmeldingsside (læs mere nedenfor). På den måde skal du kun oprette og vedligeholde jeres indhold på Google – hvor det samtidig fungerer som et middel til en god Google-eksponering – altså flere fluer med ét smæk.

2) Tilmeldingsside (klik og læs mere)
I har brug for en tilmeldingsside, hvor man kan tilmelde sig jeres fællesskab/aktiviteter hurtigt og nemt. Når I har en GoogleMyBusiness-konto, er en simpel landingpage tilstrækkelig, fordi I opretter og vedligeholder alt jeres indhold på GoogleMyBusiness-kontoen og så blot linker til det fra tilmeldingssiden.

Men en simpel landingpage kræver lige så meget forarbejde som en kæmpe hjemmeside i forhold til de grundlæggende forudsætninger som domænenavn, hostingløsning og CMS-valg (Content Managing System, dvs. hjemmesideprogram). Det er sådan nogle ting, der – når man søger på nettet og finder it-eksperters udsagn – lyder supernemt og enkelt. Men hvis ikke man kender disse begreber i forvejen, er det IKKE nemt og enkelt.

Derfor tilbyder Balletforening Danmark at drive en simpel landingpage som tilmeldingsside for jer. Den indeholder:

– Grundlæggende kontaktoplysninger/juridiske informationer
– Aktivitetsoversigt (ud fra de produkter, I selv har oprettet på Googles produkthylde)
– Kalenderoverblik (ud fra den sæson-info, I selv har oprettet som en begivenhed på Google)
– En tilmeldingsformular med en autobekræftelse til den nytilmeldte samt automatisk videresendelse til jeres kontaktperson (så I selv kan tage hånd om den videre kontakt).

Det er helt gratis for jer og kan bruges lige så længe I er medlemmer af Balletforening Danmark – eller indtil I en dag måske gerne vil have jeres egen og mere fyldige hjemmeside.

PS. Hvis I har en Facebookside, kan den også indlejres på jeres tilmeldingsside – og fungere rigtig godt til “Seneste nyt”.

3) Prøvetimer (klik og læs mere)
Når I har fået etableret jeres tilmeldingsside (læs mere ovenfor), er I klar til at tilbyde gratis prøvetimer, så nye deltagere let og hurtigt kan komme og prøve at være med i jeres aktiviteter og fællesskab.

Vi opretter jeres hold på Motivu, som giver god eksponering og indeholder en masse automatiske services, så I ikke behøver at tænke på noget. Det eneste krav til jer er, at prøvetimen skal være gratis at deltage i.

I praksis foregår det på den måde, at vi opretter jeres hold under Balletforening Danmark, mens titlen på hvert hold vil indeholde by, balletfællesskab og holdbeskrivelse. Jeres kontaktoplysninger (fysisk adresse, mobilnr. samt tilmeldingslink) bliver ligeledes oprettet. Herefter får I en notifikation med deltagerens kontaktoplysninger samt hold/dato for prøvetime, så snart en ny deltager tilmelder sig. Efter prøvetimen har fundet sted, får deltageren automatisk tilsendt link til jeres tilmeldingsside. Nemmere kan det ikke være. Samtidig opretter vi jeres hold på Balletforening Danmarks BY-oversigt med direkte tilmeldingslinks til de gratis prøvetimer.

Hvad med de sociale medier?(klik og læs mere)
Når nu du har læst om, hvordan I – efter vores mening – bedst eksponerer jeres fællesskab online, spørger du måske: Men hvad med de sociale medier som Facebook og Instagram (som nok er de to mest relevante SoMe mht. ballet)?

Det er naturligvis en god ide også at oprette sider og grupper for jeres fællesskab på de sociale medier. Men det er ikke en god ide KUN at være til stede der. Dels fordi I ikke når alle potentielle deltagere via disse kanaler og dels fordi der nok kommer nogle begrænsninger fremover på de gratis FB-sider. Og husk at Facebook også ejer Instagram.

Dette hjælper vi også gerne med:

  • Få jeres egen præsentations-video vist på Balletforening Danmarks forside. Rubrikken hedder “Et balletfællesskab i DK” og er placeret i sidefoden. Videoen får plads i minimum en kalendermåned. Gå til forsiden og scroll ned i bunden for at se den aktuelle video samt hvilket fællesskab, den repræsenterer. Vi viser gerne jeres video også! Kontakt os her, hvis du har en video, du gerne vil have vist på Balletforening Danmarks forside.
  • Er der interessante balletaktiviteter i dit balletfællesskab? Eller vil du bare gerne fortælle om, hvad I har gang i, hvem der leder det, hvem der underviser, hvordan det er startet og hvad I drømmer om? Vi skriver meget gerne om det og kommer det på vores BLOG under kategorien Fællesskaber. Kontakt os her, hvis vi også skal skrive om jer.
  • Sidder du med et konkret behov for hjælp eller har du gode idéer til, hvordan vi yderligere kan hjælpe dig med at udbrede kendskabet til ballet som motionsform, træningsmetode og kunstart? Så kontakt os endelig her.

Vores vision er, at der skal findes minimum ét ballethold i hver en by med en idrætshal – over hele landet. Jo mere udbredt og anerkendt ballet som motionsform og træningsmetode bliver, jo flere elever kommer der til JERES balletfællesskab.


Sådan hjælper vi balletfællesskaber

Vi eksponerer balletmotion til nye målgrupper og fortæller om de danske balletfællesskaber.

EKSEMPLER: BY-oversigtBalletfællesskaber/BLOG

Vi skaber rammerne for markedsføring af ballet som tilgængeligt fritidstilbud på lige fod med idræt og sport.

EKSEMPLER: Oprettelse af prøvetimerVoksenballet-gruppe på FB

Vi har fokus på landsdækkende balletevents, balletkonkurrencer og fagligt samarbejde.

EKSEMPLER: BalletstævneDen Danske BalletprisKURSUS-oversigt

Styrk din holdning med
kultur & bevægelse


Balletforening Danmark er en landsdækkende interesseorganisation for balletfællesskaber og balletundervisere.

CVR-nr. 42591904

Bankkonto: Reg. 5319 (Arbejdernes Landsbank) Konto: 242293

Mobile Pay box: 2847WV

Balletforening Danmark drives af Kompagnonerne.dk – vi fremmer fællesskabet.

balletforening.dk
kontakt@balletforening.dk
Mobil 23 24 86 12

Bestyrelsen i Balletforening Danmark:
Sofie Blond, sofieblond@gmail.com
Søren Dam Nielsen, soren@kompagnonerne.dk
Charlotte de Neergaard, charlotte@intelligentfitness.dk
Sarah Marris Michaelsen, post@balletteatret.dk


%d bloggers like this: