Vi støtter og rådgiver balletundervisere

Uanset om du

underviser via

 • balletskole
 • danseskole
 • musik-/kulturskole
 • ungdomsskole
 • aftenskole
 • højskole
 • efterskole
 • idrætsforening
 • fitnesscenter
 • balletkompagni
 • eller andet

så ved du, at BALLET har fantastisk meget at byde på som

 • motionsform
 • træningsmetode
 • dans
 • kunstnerisk aktivitet

for alle aldre, alle niveauer og i alle livsfaser/livssituationer.

Måske er du

også bevidst om, at balletundervisere har en helt særlig viden om og fornemmelse for bevægeapparatet ned til mindste detalje, for ikke at nævne musisk og dramaturgisk forståelse.

Vi vil gerne

støtte dig som balletunderviser i at bringe alle dine evner og kompetencer i spil på flere måder og over for flere forskellige målgrupper: unge balletudøvere, voksne motionister, børn, familier og seniorer – for blot at nævne nogle få. Samtidig vil vi gerne hjælpe flere mennesker med at opdage og få glæde af den skønne, alsidige og lærerige motionsform og træningsmetode, som ballet er.


Balletforening Danmarks indsatsområder – indtil videre:

Vores feature-sider fortæller den gode historie om dig og dit balletfællesskab – krydret med balletfagligt indhold

Formålet med vores feature-sider er at fortælle den gode historie om dig og det fællesskab, du står i spidsen for. Samtidig giver vi dig muligheden for at eksponere din viden og høje faglighed omkring ballettræning. Måske er der noget balletfagligt, du brænder særligt for at formidle – det får du hermed lejlighed til at bringe ud til et større “publikum”.

Vores feature-sider består af 3 BLOG-indlæg – med dig i centrum – i disse kategorier:

De 3 BLOG-indlæg vil ligge offentligt tilgængelige på Balletforening Danmarks BLOG samt blive offentliggjort i Balletforening Danmarks nyhedsbrev.

Feature-siderne er en del af Balletforening Danmarks strategi til at højne vidensniveauet om og kendskabet til ballet – ikke kun i balletmiljøet, men også i den bredere befolkning.

Godt forløb og spændende at få stillet skarpt på egen profil og det man står for. Jeg følte også stolthed over at blive vist frem – både over for mine egne elever, men også fordi det hjælper med at vise balletten frem.

Sofie Blond om at blive eksponeret på Balletforening Danmarks feature-sider

Hvis du vil være med på vores feature-sider, aftaler vi en dag, hvor vi kommer til dit træningssted og optager indholdet til de 3 BLOG-indlæg. Vi sparrer med dig om det faglige indhold og sørger for en god formidling af dit stof og dit budskab. Du godkender alt, inden det offentliggøres. Og det hele er gratis for dig som balletunderviser, da vi søger finansiering via fonde og sponsorer.

Kontakt Charlotte på mobil 23 24 86 12, hvis du vil høre mere eller er interesseret i at være med i en feature.


Konceptudvikling – få hjælp og sparring til at udvikle nye koncepter eller del din viden om de træningsmetoder, du benytter

Vi understøtter, hjælper og sparrer med balletundervisere og balletprofessionelle om at udvikle nye balletaktiviteter og nye balletkoncepter, der fremmer balletten som relevant kultur-, musik-, motions- og træningstilbud til alle befolkningsgrupper i Danmark.

Har du udviklet nye motionsformer eller træningsmetoder eller underviser du efter nye koncepter eller teknikker, tilbyder vi dig en gratis infoside på Balletforening Danmarks website – ligesom vi har gjort med Legende Let Ballet, BalletFitness og Blød Ballet.

Du bliver ambassadør for konceptet/metoden (eller konceptejer, hvis du ejer rettighederne) og konceptet/metoden vil være tilgængelig for andre at læse om og evt. bruge (med forbehold for din tilladelse/evt. ophavsrettigheder/licens).

Formålet med Balletforening Danmarks konceptsider er at dele de gode idéer, holdkoncepter og undervisningsmetoder, så balletunderviserne ikke hver for sig skal “opfinde den dybe tallerken”, men kan drage fordel af vidensdeling og samarbejde på tværs i balletmiljøet. Det frigiver ressourcer – og giver indhold – til markedsføring og PR. Samtidig sikrer de konceptualiserede balletaktiviteter kvalitet og ensartethed på tværs af udbydere – et godt signal om brugervenlighed og seriøsitet til deltagerne/udøverne og det omgivende samfund.

Kontakt Charlotte på mobil 23 24 86 12, hvis du vil høre mere eller er interesseret i at få en gratis koncept-infoside eller gå direkte til ansøgning her


Arbejdsmarked og jobs for balletundervisere

Vi formidler kontakt mellem balletundervisere og balletfællesskaber/danseskoler, der mangler en balletunderviser. Se jobopslag på vores BLOG i kategorien Job & Uddannelse

Meld dig ind i Balletforening Danmark og kom på vores balletunderviser-liste.

Og sidst – men ikke mindst – arbejder vi for at sikre rimelige løn- og arbejdsvilkår samt gode uddannelsesmuligheder for alle balletundervisere i Danmark, herunder også balletstuderende, der gerne vil uddanne sig til balletundervisere.


Vores vision er, at der skal findes minimum ét ballethold i hver en by med en idrætshal – over hele landet. Jo mere udbredt og anerkendt ballet som motionsform og grundtræningsmetode bliver, jo bedre støtte og udviklingsmuligheder vil du som balletunderviser opleve.


Sådan støtter og hjælper vi balletundervisere

Vi arrangerer kurser for balletundervisere og sparrer med dig om idéer til nye koncepter og nye målgrupper.

EKSEMPLER: KURSUS-oversigtKoncept-infoside

Vi skaber rammerne for et fagligt netværk for balletundervisere på tværs af de danske balletfællesskaber.

EKSEMPLER: BY-oversigtFB-gruppen Balletundervisere i DK

Vi arbejder for at sikre gode arbejdsvilkår og gode uddannelser for balletundervisere i Danmark.

EKSEMPLER: – Det mener Balletforening Danmark/BLOG + Job & Uddannelse/BLOG

Styrk din holdning med
kultur & bevægelse


Balletforening Danmark er en landsdækkende interesseorganisation for balletfællesskaber og balletundervisere.

CVR-nr. 42591904

Bankkonto: Reg. 5319 (Arbejdernes Landsbank) Konto: 242293

Mobile Pay box: 2847WV

Balletforening Danmark drives af Kompagnonerne.dk – vi fremmer fællesskabet.

balletforening.dk
kontakt@balletforening.dk
Mobil 23 24 86 12

Bestyrelsen i Balletforening Danmark:
Sofie Blond, sofieblond@gmail.com
Søren Dam Nielsen, soren@kompagnonerne.dk
Charlotte de Neergaard, charlotte@intelligentfitness.dk
Sarah Marris Michaelsen, post@balletteatret.dk


%d bloggers like this: