Vi hjælper jer med at få flere balletelever

Om du underviser på en danseskole, en kommunal musik- eller ungdomsskole, en aftenskole eller i en idrætsforening, så ved du, at ballet har fantastisk meget at byde på som motionsform og som træningsmetode. Måske er du også bevidst om, at balletdansere har en helt særlig viden om og fornemmelse for bevægeapparatet ned til mindste detalje, for ikke at nævne musisk og kunstnerisk forståelse.

Vi vil gerne hjælpe dig som underviser med at bringe dine evner og kompetencer i spil over for mange flere motionister, end dem, der i dag går til ballet et sted i Danmark. Samtidig vil vi gerne hjælpe endnu flere mennesker med at opdage og få glæde af den skønne og alsidige motionsform, som ballet er.

Vores vision er, at der skal findes minimum ét ballethold i hver en by med en idrætshal – over hele landet.

Sådan hjælper vi

Vi markedsfører jeres holdtræning og sparrer med jer om idéer til nye koncepter og nye målgrupper.

Vi skaber rammerne for et fagligt samarbejde mellem balletundervisere på tværs af Danmark.

Vi arbejder for på længere sigt at skabe en formaliseret uddannelse til balletinstruktør i Danmark.


Styrk din holdning med
kultur & bevægelse

%d bloggers like this: